TITAAN

Uitleg over de titaan

STEENTJES 

Bij titaanaanvallen zijn de waardes van de ‘steentjes’ op het bord cruciaal. Het is belangrijk om dit onderdeel te begrijpen en goed toe te passen, zodat je echt topscores neer kunt gaan zetten!  
 

Je kunt een aantal dingen doen om ervoor te zorgen dat die ‘steentjes’ zo hard mogelijk raken. 3600 per steentje, of zelfs 4200 is zeker niet ondenkbaar. Een mooi bord is altijd wenselijk, maar de kunst is om uit een mooi bord een zo hoog mogelijke score te halen. En op dezelfde manier met een minder bord toch een redelijke score.  
 

De volgende dingen hebben invloed:  
 

– 1. Aanvalskracht van de held(en) 
– 2. Sterke en zwakke kleuren 
– 3. Troepen 
– 4. Specials 
– 5. Zwakke plek van de titaan  
 

1. Aanvalskracht van de held 

De aanvalskracht van de held is de basiswaarde van de schade dat een enkel steentje doet. Je vindt deze waarde naast het zwaardje op de kaart van je held. Wanneer een tegenstander een verdedigingswaarde van 0 zou hebben – en er geen troepen, oppeppers en dergelijken een rol spelen – dan is dat de schade die je doet, per steentje. Daarom is het tegen een titaan fijn om helden met een hoge aanvalswaarde mee te nemen. Let wel… neem je meer helden van dezelfde kleur mee, dan worden die waardes bij elkaar opgeteld! Neem je in je team Scarlett en Kelile mee, bijvoorbeeld, dan is een rood steentje qua basiswaarde 767 + 675 = 1442 waard. Het ‘leuke’ is dat zelfs wanneer ze je helden dood zijn, die aanvalswaarden nog steeds gelden qua steentjesschade. Alleen de oppeppers tellen qua boost niet meer mee.  
 

2. Sterke en zwakke kleuren 

Een sterke op een zwakke kleur doet dubbel zoveel schade. || In het bovenstaande voorbeeld zijn de steentjes op een groene tegenstander dus 1442 x2 waard –> 2884. 

Een zwakke op een sterke kleur doet de helft aan schade.|| In het bovenstaande voorbeeld zijn de steentjes op een blauwe tegenstander dus 721 waard.  

3. Troepen 

Troepen geven een leuke boost mee aan de waarden van je helden. Ze kunnen de kans op een kritieke aanval verhogen, je wat extra leven meegeven of de verdediging wat omhoog krikken. Maar nog mooier, ze geven ook een extra aanvalswaarde mee. Wanneer je troepen hebt, zoals in dit geval, 10% extra aanval, krijgt je gele held waar die aan verbonden is 10% extra aanvalswaarde mee. In het geval van Wu kong(basiswaarde: 707) wordt zijn aanvalswaarde –> 778.  
  

4. Specials 

Om de steentjeswaarde zo hoog mogelijk te krijgen, zijn er een aantal helden die fantastische specials hebben om dit te bewerkstelligen. Dat zijn de verdediging omlaag brengers, en de aanvalswaarde omhoog krikkers. Met een verlaagde verdediging komen de steentjes een stuk harder aan. Stel de titaan heeft een verdedigingswaarde van 1000 –> wanneer die met 32% wordt verlaagd, is die verdediging ‘nog maar’ 680.  
 

Onmisbare helden 

– Aanvalswaarde omhoog (Kiril, Khiona, Boldtusk, Brienne, Wu kong, Tarlak) 

– Verdediging omlaag (Gormek, Isarnia, Athena, Wachterjakhals, Bewakervalk, Grimm, Tibertus, Ulmer, Valen)  
 

Volgorde van specials 

De volgorde waarin je je specials afvuurt is belangrijk. Je wilt eerst je aanvalsverbeteraar aanzwengelen, daarna pas de verdediging omlaag brenger. Eerst Boldtusk (+48% aanval) –> daarna Grimm, want dan komt de special harder aan! Eerst Kiril, en daarna Boldtusk (meer aanvalsverbetering) En Wu? Die krijgt de laatste plaats in de reeks. Je wilt niet het risico lopen dat Grimm zijn aanval mist, en dat daardoor de titaan z’n verdediging niet met een flink percentage omlaag gaat.
 

Nice to know: een verlaagde verdediging heeft meer effect dan een verhoogde aanval, zoals die van Boldtusk . Omdat een titaan over het algemeen een hoge verdedigingswaarde heeft, is de waarde waarmee je dat omlaag brengt relatief gezien erg groot. Meer aanval maakt alleen uit voor je helden, wiens aanvalswaarde je dus veel sterker zou moeten verhogen om hetzelfde effect te bereiken.  
 

Stacking: veel specials versterken elkaar, maar er zijn er ook een aantal die elkaar vervangen. Aanvalverbeteraars vervangen elkaar behalve die van Wu en Tarlak. Een aanvalverlagende status vervangt ook een aanvalsverbeterende status, en andersom. Dus soms kan timing essentieel zijn. Een plantjes spuwende titaan zoals die gorgoon, kun je Boldtusk ideaal voor inzetten. Die vervangt de vervelende sterretjes die je aanval verslappen; hoef je er ook geen tegengif voor in te zetten.  
 

5. Zwakke plek 

Wanneer je de titaan met 3 steentjes in 1 beurt op z’n zwakke plek raakt, verlam je hem. Handig om de kleur steentjes van de helden die je niet bij je hebt toch nog nut te geven. Let wel… de zwakke plek zorgt ook voor gegarandeerde kritieke aanvallen –> de schade wordt verdubbeld.  
 

STRIJDVOORWERPEN 

TIP: ..
neem pijlen mee
neem berenbanners mee of drakenbanners
en neem mana flesjes mee. als je ze hebt grote anders kleintjes.
op het monent dat de titaan aanval begint zet je meteen mana in op een held met de anti kleur of indien voorhanden op wu kong.
deze special activeer je ook meteen.
daarnaa zet je pijlen in. en meteen daarna zet je een berenbanner of drakenbanner in
Vergt een beetje handigheid en snelheid, maar als je het een paar keer hebt gedaan, kun je dat ongetwijfeld supersnel..
 

1 tornado geeft 40% mana aan al je helden. Gooi dat een 60% manaflesje bij, en je hebt alweer een special ready to fire. Een tornado kan je gebruiken als je een beroerd bord hebt, maar ook zeker als je bord wel goed is, maar de combo’s liggen niet voor het oprapen.  
 

Pijltjes verblinden de titaan. Handig… maar ze werken niet zo vaak als je zou willen . neem ze mee als je niet zoveel ander materiaal heb. En zodra je een titaan niet in het begin kan verlammen middels steentjes, vuur je ze af.  

Drakenaanval niet meenemen die zijn op de titaan zinloos. Bewaar die maar voor de events!  
 

Tijdstoppen zijn handig als je een heel zuur bord hebt, of de titaan zn special gaat bijna af en dat wil je liever voorkomen.  
 

Tegengif is vooral handig tegen die vervelende titanen die je aanval verlagen, je verblinden of je met vuur besmetten. Rigard kun je nou eenmaal niet altijd meenemen, dus zijn die flesjes tegen sommige tegenstanders wel erg handig.  
 

Rode flesjes… tja last but not least wil je natuurlijk niet dat je helden dood neervallen tijdens de strijd! Oppeppers op dode helden doen niets.  
 

COMBO’S 

Hoe sterker de titanen, hoe meer het van belang wordt ze te verlammen. Kun je een combo maken… altijd doen! Ook al is het van een kleur die je niet bij je hebt; ruimt lekker op.  

Wanneer de titaan binnen de tijd niet haalbaar is (simpele regel is helft van de tijd helft van zijn energie weg) wordt in de banner in de chat gemeld. titaan laten gaan spaar je hits.

Val je je de titaan dus NIET meer aan. 

Houd dus altijd de banner in de alliantie chat in de gaten.

LET OP !!! titaan flesjes bewaar je het beste voor de special titanen.

Een titaan flesje gebruik je alleen op special titanen tenzij de leiders anders aangeven. 

Met een special titaan kan het soms voorkomen dat er hulp van buitenaf word gevraagd. (merc ) Deze slaan alleen de titaan om te helpen met de special titaan en verlaten daarna weer de alliantie. Een merc maakt tenslotte geen kans op de speciale buit van de special titaan.